Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ve Kültürel Çalışmalar Topluluğu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİ VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TOPLULUĞU’NUN AMAÇLARI

Gazi Üniversitesi Çeviri ve Kültürel Çalışmalar Topluluğu(GÜÇEV) paydaşları olan Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü ve Gazi Üniversitesi Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda öğrencilere yönelik çeviri ve kültür çalışmaları üzerine eğitsel ve uygulamalı faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuştur. Bu çerçevede öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda teorik ve pratik eğitim vermek üzere alanın önde gelen isimlerinin katılacağı çalıştay, kolokyum ve öğrenci kongreleri düzenlemek, öğrencilerin alanla ilgili kongrelere katılım sağlamaları hususunda destek olmak, paydaş birimlerle proje üretmek ve çeviri atölyeleri düzenleyerek öğrencilerin çeviri pratiklerini zenginleştirmektir.

Gazi Üniversitesi Çeviri ve Kültürel Çalışmalar Topluluğu; Mütercim Tercümanlık Ana Bilim Dalı ile Çeviri ve Kültürel Çalışmalar Bilim Dalı öğrencilerinin katılımıyla kurulmuş olan bir öğrenci topluluğudur. Öğrencilerin bölümde aldıkları teorik dersleri sahada kullanabilmelerine yönelik uygulamalar yapılacaktır. Kuramsal ve uygulamalı çalışmaların bütünleşik olarak yürütülmesi ve öğrencilere katkı sağlaması böylece gerçekleştirilmiş olacaktır. Ayrıca her geçen gün daha da ön plana çıkmakta olan dijital ortam, yöntem ve uygulamaları alanlarında da öğrencilerin farkındalığını artırarak söz konusu platformlar üzerinden data üretimi, paylaşımı, analizi ve yorumlaması konularında katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

ÇEVİRİ VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TOPLULUĞU ETKİNLİK PLANI

 

2017-2018 ETKİNLİK PLANI

 

No

 

Etkinlik

Etkinliğe Katılan Konuşmacıların Adı

 

Adres/Yer

 

Tarih/Saat

 

Malzeme ve İhtiyaçlar Listesi

 

Kullanılan Kaynak

 

 

1

 

 

 

 

Oryantasyon

 

 

 

Doç. Dr.

Giray FİDAN

 

G.Ü. Edebiyat Fakültesi 75. Yıl Salonu

 

 

 

Ekim 2017

 

 

 

Özkaynak

 

 

2

 

 

Topluluk İçi Değerlendirme Toplantısı

 

 

 

G.Ü. Edebiyat Fakültesi 75. Yıl Salonu

 

 

Kasım 2017

 

 

 

Özkaynak

 

 

 

3

 

20. Yüzyıl Çinli Seyyahların Seyahat Notları Üzerine Bir Değerlendirme

 

 

 

 

Doç. Dr.

Giray FİDAN

 

 

G.Ü. Edebiyat Fakültesi 75. Yıl Salonu

 

 

 

Aralık 2017

 

 

 

 

Özkaynak

 

 

 

4

 

Çeviribilim Alanında Kullanılacak Veri Tabanı Üzerinde Çalışma

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Nesrin TEKİN

 

 

G.Ü. Edebiyat Fakültesi 75. Yıl Salonu

 

 

 

Ocak 2018

 

 

 

 

Özkaynak

 

 

5

 

 

Edebi Metin Çevirisi

 

Doç. Dr. Muammer SARIKAYA

 

G.Ü. Edebiyat Fakültesi 75. Yıl Salonu

 

 

 

Şubat 2018

 

 

 

Özkaynak

 

 

6

 

 

Metinlerarasılık

 

Doç. Dr.

Aslı Özlem TARAKÇIOĞLU

 

G.Ü. Edebiyat Fakültesi 75. Yıl Salonu

 

 

Mart 2018

 

 

 

Özkaynak

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Kolokyum

 

 

G.Ü. Edebiyat Fakültesi 75. Yıl Salonu

 

 

 

Nisan 2018

 

 

 

Özkaynak

 

 

8

 

 

Çeviri Kuramları

 

 

Yrd. Doç. Dr. Nesrin TEKİN

 

G.Ü. Edebiyat Fakültesi 75. Yıl Salonu

 

 

 

Mayıs 2018

 

 

 

Özkaynak