SKS Türk Müziği Topluluğu

Topluluğun Amacı

Öğrencilerin Türk müziğini tanımalarına ve Türk müzik kültürünü Öğrenmelerine Yardımcı olmaktayız.

Topluluk Hakkında

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, Muzaffer Şenduran tarafından 1985 yılında kurulmuştur. Bugüne kadar, periyodik konserlerinin yanı sıra radyo ve televizyon için de çok sayıda program hazırlayan topluluk, zaman zaman Bestekâr, Makâm ya da bir Dönemi tanıtan konserler vermiştir. 
Topluluğun repertuvarı, 15.-21. yy. klâsik dînî ve lâdînî Türk Mûsikîsi eserlerinin yanı sıra, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar uzanan folklor mûsikîsinin seçkin örneklerini içermektedir. Topluluk, İsmâil Dede Efendi, Selâhaddin Pınar, Sâdeddin Kaynak, Şevkî Bey gibi merhûm, Alâeddin Yavaşça gibi yaşayan bestekârların eserlerinden oluşan konserlerin yanı sıra, vefâtları dolayısıyla Tâhir Karagöz, Bekir Sıdkı Sezgin ve Cinuçen Tanrıkorur için anma konserleri de vermiştir.
Topluluğun faaliyetleri içinde kuşkusuz en önemlileri, ilk defa amatör bir öğrenci topluluğu tarafından icrâ ediliyor olması itibâriyle Hüseyin Fahreddin Dede'nin Acem Aşîrân Mevlevî Âyin-i Şerîfi ile Cinuçen Tanrıkorur'un Evcârâ ve ikincisi Galata Mevlevîhânesi'nde olmak üzere ilk defa Zâvil Aşîrân Mevlevî Âyin-i Şerîflerini ezberden icrâ etmesidir. Topluluk, Cinuçen Tanrıkorur'un 63 makamlı Kâr-ı Nev'edâ isimli eserini de yine ezberden ve ilk defâ olmak üzere Ankara'da ve daha sonra İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda icrâ ederek bir ilke imzâ atmıştır.
Gazi Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, kurulduğu günden bu yana, hâlen TRT ve Kültür Bakanlığı Türk Müziği korolarında görev yapan ses ve saz sanatçıları yetiştirmiş, Türkiye’deki üniversitelerin müzik bölümlerine de bir çok öğretim elemanı kazandırmıştır.
Topluluğun çalışmaları, nazariyat ve repertuar ağırlıklı olmak üzere şef Muzaffer Şenduran ve yardımcıları tarafından yürütülmektedir.

 SKS TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU ETKİNLİK PLANI

NO

ETİNLİK

ADRES VE YER

TARİH VE SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1

Haftalık Toplantılar

 Gazi Üniversitesi Müzik Eğitim Binası 101 Nolu Sınıf (Merkez Kampüs)

Her Hafta

Perşembe

18.00-20.00

                            Her Hafta Cumartesi 12.00-15.00

 

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

- İlgili afişlerin asılması

-şef ve sazende ücretleri

Öz Kaynak

2

Kutlu Doğum Haftası Konseri

 

Gazi Üniversitesi Konser Salonu, G.E.F Müzik Eğitimi Böl.

29 Kasım 2017

Saat: 18.30

   - İlgili konser salonunun tahsis edilmesi

   - Etkinlik afişlerinin asılması

  -şef ve sazende ücretleri

Öz Kaynak

3

Dönem Sonu Konseri

Gazi Üniversitesi Konser Salonu, G.E.F Müzik Eğitimi Böl.

20 Aralık 2017

Saat: 18.30

   - İlgili konser salonunun tahsis edilmesi

   - Etkinlik afişlerinin asılması

  - şef ve sazende ücretleri

Öz Kaynak

4

Gazi TMT Grup Faaliyeti

Gazi Üniversitesi Konser Salonu, G.E.F Müzik Eğitimi Böl.

6 Ocak 2018

Saat: 20.00

 

 

    -Talep Yok

Öz Kaynak

5

Gazi TMT Grup Faaliyeti

Gazi Üniversitesi Konser Salonu, G.E.F Müzik Eğitimi Böl.

4 Mayıs 2018

Saat: 20.00

 

 

     -Talep Yok

Öz Kaynak

6

2017-2018  Öğretim Yılı; Yıl Sonu Konseri

Gazi Üniversitesi Konser Salonu, G.E.F Müzik Eğitimi Böl.

2 Haziran 2018

Saat: 14.00

   - İlgili konser salonunun tahsis edilmesi

  - Etkinlik afişlerinin asılması

  - şef ve sazende ücretleri

Öz Kaynak