İletişim - Öğrenci Toplulukları
İletişim
İletişim Bilgileri
T.C. Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
06500 Teknikokullar / ANKARA
Telefon : (312) 202 28 65 - (312) 202 28 75
Fax : (312) 212 02 84
E-mail :

ogrencitopluluklari@gazi.edu.tr

medikokultur@gazi.edu.tr