İİBF Uluslararası Ticaret Topluluğu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET TOPLULUĞUNUN AMAÇLARI

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Topluluğu, Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri başta olmak üzere

1-) Öğrencilerin akademik ve sektörel becerilerini geliştirmelerini,

2-) Kariyer planlamalarını çok yönlü yapabilmelerini,

3-) İş hayatına hazırlıklı olmalarını sağlamak için üniversite bünyesinde eğitici, araştırma ve geliştirme odaklı, yaratıcı ve farkındalık sağlayıcı faaliyetlerde bulunmayı

4-) Topluluğun amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği faaliyetlerde üniversitenin özel sektör ve kamu sektörüyle işbirliği içerisinde hareket etmesi

5-) Bu sayede toplulukça ortaya konulacak etkinliklerde uluslararası ticaret alanında ve özellikle bölüm mezunlarından geleceğin başarılı üst düzey yönetici ve liderlerinin potansiyellerinin ortaya çıkarılması,

6-) Akademik bilgilerin sektörel tecrübe ve uygulamalarla harmanlanması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda Uluslararası Ticaret Topluluğu kurumsal olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış İşleri Bakanlığı, KOSGEB gibi kamu kurumlarıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İGEME, TOBB, DEİK gibi birliklerle ve uluslararası ticaret alanında başarı yakalamış özel sektör kuruluşlarıyla yakın ilişkide olmayı ve ortak faaliyetlerde bulunmayı amaçlamaktadır.

Topluluğumuz sadece iş ve akademik alanda değil aynı zamanda sosyal sorumluluk, spor, sanat alanlarında da etkinlik gösterecek. Ve üyelerimiz için ilgili kurumla rile işbirliği ve iletişim halinde olup farklı projeler de tasarlayacaktır.

NO

ETİNLİK

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACILARIN ADI

 

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

ADRES VE YER

TARİH VE SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1

Haftalık Toplantılar

-Küreselleşme, ekonomi, finans hakkında konuşmalar

- Topluluğumuza uygun güncel haberler hakkında konuşma etkinliği

- Münazaralar yaparak  ekip çalışmasına yatkınlık kazanma

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok X No’lu Sınıf

2 Haftada bir Belirlenen Gün ve saatte

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

Öz Kaynak

2

Tanışma Toplantısı

- Uluslararası Ticaret Bölümü ve toplulukta yapılacak etkinlikle hakkında bilgilendirme

 

- Öğrencilerin tanışması

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 104 numaralı sınıf

8 Kasım 2017

  

 

 - Afiş

Öz Kaynak

3

Anıtkabir Ziyareti

- Topluluğun üyeleri ile beraber katılım

Anıttepe/ Ankara

10 Kasım 2017

-Ulaşım

Öz Kaynak

4

Uluslararası Ticarette Sektörel Raporlar ve Piyasa Analizleri

- Bahar YILDIRIM

-Mehmet Erdem KOÇAK

-Halil MUTLU

-Gökmen GÖK

100.Yıl Konferans Salonu

18 Aralık 2017

-İlgili salonun tahsis edilmesi

-Afiş, plaket,ikram

 

Öz Kaynak

5

Kültürel Gezi

-Topluluk üyeleri arasında iletişim ve etkileşim sağlama

 

 

Belirlenmedi

Aralık-Ocak

-Otobüs

-Afiş

Öz Kaynak

6

Sosyal Sorumluluk Etkinliği

-Yaşlılar, gençler ve çocuklar arasındaki etkileşimi ve motivasyon arttırmak

 

Belirlenmedi

Mart Ayı

-Afiş

Öz kaynak

7

3 Mart Genç Kadın Kariyer Günü

-Network ve Staj İmkânı Oluşturma

Maltepe Üniversitesi

İSTANBUL

3 Mart 2018

09.00-18.30

- Afiş

Öz Kaynak

Sponsor

8

Sosyal Sorumluluk Etkinliği

-Sosyal sorumluluğun farkında ve Bilincinde olma

Onkoloji Hastanesi

16 Mart 2018

-Afiş

-Ulaşım

Öz Kaynak

9

26-27 Nisan Marka ve Liderlik Zirvesi 18'

-Marka ve Liderlik üzerine konuşmalar iş hayatından tecrübeler

 

-Konuşmacılar belirlenmedi

100.Yıl Salonu

26-27 Nisan 2018

-Afiş

-Plaket

-Sertifika

-İkram

Öz Kaynak

Sponsor

10

Liderlik Kampı

- Topluluk üyelerini yakınlaştırmak ve olası durumlarda liiderlik becerilerini ölçmek

Kızılcahamam/Ankara

5-6 Mayıs Cumartesi Pazar

-Afiş

-Ulaşım

Öz Kaynak

Sponsor