İİBF Uluslararası İlişkiler Araştırma Topluluğu

Topluluk Amaçları:

Soğuk savaşın iki kutuplu dünyasının SSCB nın yıkılması ile birlikte sona ermesi ile başlayan tek kutuplu ABD hegomanyasından sonra  Suriye de ki son 5-6 yılda ki gelişmelere bakınca, dünyada ki güç dengelerinin, yeniden şekillenen  bir sürece girdiği, Ortadoğu da kartların yeniden dağıtıldı, Çin'in Yeni İpek yolu Projesi ile küresel dünyada daha aktif olmaya çalıştığını, Kafkasya, Ortadoğu ve Balkanların ortasında bulunan ülkemizin büyük devlet olabilmek için son yıllarda giriştiği politikalara yönelik stratejik/politik görüş geliştirmek amaçlı üniversite imkanlarından yararlanarak akademik yöntemlerle incelemeler yapmak ve yeni fikirler ortaya koymaya çalışmak için;

Gazı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda aydın, bilgili, donanımlı ve duyarlı gençleri bir araya getirmek; bu doğrultuda etkinlikler düzenleyerek sosyal, toplumsal ve mesleki yaşamda gelişim sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

Topluluğumuz Gazi Üniversitesi’nin vizyonuna uygun olarak hareket etmeyi amaçlar ve Türk Milletine, Türkiye Cumhuriyeti’ne, bunların değerlerine bağlı olup bu ilkeleri benimser.

Tüzüğündeki ereklerini gerçekleştirmek için:

- Konferans, sempozyum, açık oturum, münazara, forum, panel, çalıştay vb. toplantılar gerçekleştirir,

- Topluluk hedefi doğrultusunda yayınlar yapar,

- Birincil kaynaklarla, uzman isimlerle röportajlar yapar,

- Çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaret ve geziler düzenler.

NO

ETİNLİK

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACILARIN ADI

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

ADRES VE YER

TARİH VE SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1

Tanışma Toplantısı

-Topluluk hakkında üyelerin bilgilendirilmesi

- Yapılacak faaliyetlerin iştişaresi

 

- Genel tanışma

İ.İ.B.F B Blok

Amfi 1

27 Kasım 2017

 

Saat: 14.00

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz Kaynak

2

Bölüm Konferanslarına Destek

-

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Her Ay

 

Öz Kaynak

3

Konferans:

 

AB’deki Güncel Gelişmeler ve Türkiye-AB İlişkileri

 

-Avrupa Birliği içerisinde meydana gelen gelişmelerin Türkiye AB ilişkilerine etkisinin değerlendirilmesi

İ.İ.B.F B Blok

Amfi 1

12 Aralık 2017

14.00

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

- İlgili afişlerin asılması

Öz Kaynak

4

Konferans:

 

Soğuk Savaş Sonrası Rusya

- Soğuk Savaş Sonrası dönem Rus dış politikasına dair tespitler, görüşler ve Türkiye’ye etkilerinin değerlendirmesi

İ.İ.B.F B Blok

Amfi 1

13 Şubat 2018

14.00

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz Kaynak

5

Konferans:

ABD – Rusya İlişkileri ve Ortadoğu

-Ortadoğu’daki son gelişmeler ve ABD ve Rusya’nın Ortadoğu Politikalarının değerlendirmesi

 

İ.İ.B.F B Blok

Amfi 1

8 Mart 2018 14.00

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

- İlgili afişlerin asılması

Öz Kaynak

6

Konferans:

 

Orta Asya’daki Siyasi Gelişmeler ve Türkiye-Türk Dünyası İlişkileri

 

 

-Orta Asya’da meydana siyasi ekonomik ve sosyal gelişmelerin Türkiye Orta Asya ilişkilerine etkisinin tartışılması

İ.İ.B.F B Blok

Amfi 1

7 Mayıs 2018

14.00

- İlgili sınıfın tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

Öz kaynak