İİBF Kamu Yönetimi Araştırma Topluluğu

KAMU YÖNETİMİ ARAŞTIRMA TOPLULUĞU AMAÇLARI

Kamu Yönetimi Araştırma Topluluğu olarak;


1)Toplumsal yarar, kamu yönetimi mesleği ve toplumsal yaşama ilişkin etik ve ahlaki değerlerin gelişmesine katkı sağlama,

 

2)Siyaset bilimi, yönetim bilimleri, kamu hukuku, kentleşme ve çevre sorunları konularında öğrencilerin temel bilgilere sahip olma ve bilgileri geliştirmesi için Kamu Çalışan uzmanlarla, Öğrenciler arasında köprü görevi kurma,


3)Güncel sorunlara objektif ve eleştirel yaklaşan, araştırmacı, bilgilerini kullanarak somut çözümler üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Kamu Yönetimi bölümünün topluluğu olarak üstümüze düşen teknik gezi, münazara ve benzeri etkinliklerde bulunma


4)21. Yüzyılın değişen dünyasında kamunun sorunlarını tespit ve yeni yetişen Kamu Yöneticilerin bu sorunların çözümü için yeterli bilgi ve donanıma sahip olmasını sağlamak ve bu çerçevede etkinlikte bulunmak,


5)Yöneticilik konusunda bilgi ve birikimi arttıracak teknik gezi ve ziyaretlerde bulunmak,


6)Kamunun önem kazanması için gelecekte yapılabilecek projelerin temelini akademik olarak üniversitelerde oluşturmak,


7)Osmanlı ve eski devlet geleneğimizi araştırıp günümüze uygun şekilde aktarmak


8)Bu amaçlar doğrultusunda topluluğu cazip hale getirecek bölüm öğrencilerine hitap eden sosyal aktivitelerde bulunmak


Kamu Yönetimi Araştırma Topluluğu olarak paydaş kurumlarımız olan  TODAİ ve İçişleri Bakanlığıyla çalışmalarda bulunmaktayız.