İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Araştırma Topluluğu

Topluluğun Tanımı

 Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nü çalışma hayatına tanıtmak, ÇEEİ öğrencilerinin alana dair panel, konferans, sempozyum, mesleki geziler vb. sosyal faaliyetler yürütmesini sağlamak ve öğrencilerin teorik bilginin yanında pratik bilgiyi de edinmesi için staj imkanı gibi fırsatlar sağlamak amacı ile kurulmuş bir öğrenci topluluğudur.

Topluluğun Temel Amacı

         Öğrenciler ile mezun olduklarında muhatap olacakları meslek çevreleri arasında iletişim kurmak; öğrencilerin sendikalar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri gibi yapılarla ilişki kurmasını sağlamak; ÇEEİ disiplinini bu kurumlara tanıtmak ve bu konuda fikir sahibi olmalarını sağlamaktır.

Topluluğun Amaçları

  • Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde okuyan öğrencilerin birbirleri arasında, öğrenciler ile bölümümüz hocaları arasında ve öğrenciler ile üniversitemiz arasında iletişimi ve etkileşimi sağlamak.
  • Bölüm öğrencilerinin çeşitli istek, talep, beklenti ve şikâyetlerinin dile getirileceği bir platform oluşturmak.
  • Öğrencilere Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nü ve disiplinini, çalışma alanlarını ve çalışma yaşamını tanıtmak.
  • Öğrencilerin ders dışında bölüme ve hayata dair bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırıcı nitelikte sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.
  • Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün ve öğrencilerinin kamu kurumları, endüstri ilişkilerinin tarafları ve çalışma hayatı dinamikleri ile kurumsal iletişim, etkileşim ve işbirliğini sağlamak.
  • Öğrencilerin derslerde öğrendiği teorik bilgilerle, çalışma hayatının günlük pratikleri arasında bağlantı kurmak amacı ile öğrencilere staj imkanları yaratmak;
  • İlgi duyan öğrencilerin güncel bilgiler hakkında donanımını sağlamak için basın, yayın faaliyetlerinde bulunmak.
  • Bölümümüzden mezun olacak öğrencilerin çalışma alanlarının bulunduğu sektörlerde kolay ve verimli istihdamını sağlamak amacıyla tanıtım faaliyetleri yapmak ve işbirliği gerçekleştirmek.

ÇEKAT 2017 – 2018 YILI ETKİNLİK PLANI

 

#

Etkinlik Adı Katılımcılar ve Kazanımları

 

Etkinliğin Yeri

 

Etkinliğin Tarihi

Malzeme ve İhtiyaçlar Listesi

 

Kaynak

 

 

 

 

 

 

1

ÇEKAT KAHVALTISI

 

KAZANIMLAR:

ÇEKAT ‘ın yeni dönem hedefleri, misyon ve etkinlikleri hakkında bölüm öğrencilerini bilgilendirmek. Topluluk ve öğrenciler arasında iletişim ve etkileşimi arttırmak amaçlanmıştır.

 

KATILIMCILAR:

Bölüm öğrencileri ve öğretim üyeleri

Yönetimce

belirlenecektir.

21/10/2017

İkramlar

-

 

 

 

 

 

2

SENDİKA–ÜNİVERSİTE BULUŞMASI 3

 

KAZANIMLAR:

Disiplinimizin önemli iş alanından olan sendikaların daha iyi tanınması ve sendikalar ile bölüm öğrencilerimizin etkileşiminin arttırılması amaçlanmıştır.

 

KATILIMCILAR:

Ülkemiz sendika yöneticileri ve personelleri

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

100. Yıl Kültür Merkezi

../11/2017

Afiş, Broşür, İkramlar, Ses sistemi

Özkaynak

 

 

 

 

3

SOSYALSORUMLULUK PROJESİ

KAZANIMLAR:

Topluluğumuza katılan üyelerimizin sosyal politikacı kimliğini ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

KATILIMCILAR:

Fakültemiz öğrencileri

Yönetimce

belirlenecektir

 

../12/2017

Ulaşım

 

Özkaynak

 

 

 

 

 

 

4

ÇEEİ KONFERANSI

 

KAZANIMLAR

Bölümümüz Öğrencilerinin bölümle ilgili bilgisini arttırmak.

 

 

KATILIMCILAR:

Alanında uzman yöneticiler

 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

100. Yıl Kültür Merkezi

../02/2018

 

 

 

 

 

Afiş, broşür, ikramlar, ses sistemi

 

 

 

 

 

Özkaynak

 

 

 

 

5

KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

 

KAZANIMLAR:

Kadınlar günü ve haftasının insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanması amaçlanmıştır.

 

KATILIMCILAR:

Alanında uzman kadın yöneticiler

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

100. Yıl Kültür Merkezi

08/03/2018

 

 

 

 

Afiş, broşür, ikramlar, ses sistemi

Özkaynak

 

 

 

 

6

SOSYAL POLİTİKA PANELİ

 

KAZANIMLAR:

Sosyal politika disiplinimizin güncel problemleri, önemli alanları üzerinde konuşulması ve tartışılması amaçlanmıştır.

 

KATILIMCILAR:

Bölümümüz hocaları, alanımızda uzman isimler

 

 

 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

100. Yıl Kültür Merkezi

../03/2018

Afiş, broşür, ikramlar, ses sistemi

Özkaynak

 

 

 

 

 

 

7

İŞYERİ ZİYARETİ

 

KAZANIMLAR:

Bölümümüz öğrencilerinin işçileri daha iyi anlaması, çalışma ortamını yakından görmesi ve çalışma hayatını tecrübe etmesi amaçlanmıştır.

 

KATILIMCILAR:

Tüm Gazi Üniversitesi Öğrencileri

Yönetimce belirlenecektir.

../04/2018

Afiş, Broşür,

Ulaşım, İkramlar

Özkaynak

 

 

 

8

KÜLTÜREL-TURİSTİK GEZİ

 

KAZANIMLAR

Bölümümüz öğrencilerinin topluluktaki iletişimini arttırarak eğlenceli bir organizasyon yaratmak.

 

KATILIMCILAR

Bölümümüz öğrencileri

Yönetimce belirlenecektir

../04/2018

Ulaşım

Sponsor

 

 

 

 

 

 

9

GELENEKSEL 32. ÇEKAT YEMEĞİ

 

KAZANIMLAR:

Bölümümüz öğrencileri ile mezunları, sendikacıları ve akademisyenleri bir araya getirerek eski ve yeni Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrencilerinin buluşmasının sağlanması amaçlanmıştır.

 

KATILIMCILAR:

Hocalarımız, sendikacılar, mezunlarımız ve bölümümüz öğrencileri

Yönetimce belirlenecektir.

../05/.2018

Afiş, broşür, ikramlar, ses sistemi

-

 

 

 

 

 

10

 

25.İNSAN VE İŞ DERGİSİ’NİN ÇIKARILMASI

 

KAZANIMLAR:

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'ne yönelik sorunları ön plana çıkarmak, bölümümüz lisans öğrencilerinin yayın hazırlama yetilerinin geliştirilmesini ve faaliyetlerinin basılı ve online kalıcılığının sağlanması amaçlanmıştır.

Gazi Üniversitesi

../09/2018

-

Sponsor