İİBF Akademi Türk Kültür Topluluğu

                                                                                       

Topluluk Amaçları:

Bilgi çağı ve savaşlarının yaşandığı 21. Yüzyılda; Rusya’daki politik ve ekonomik gelişmelerin dünyaya ve Türkiye’ye etkileri, Ortadoğu petrolünün stratejik önemi ve dünya gelirleri içindeki etkinliği ve boyutu, Çin’deki ekonomik gelişmelerin dünya üzerindeki etkisi ve Doğu Türkistan coğrafyasının Çin için önemi, Japonya’daki teknolojik gelişmelerin ekonomik boyutları, dünyaya ve Türkiye’ye yansımaları gibi , Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen politik, ekonomik, teknolojik, kültürel, toplumsal ve askeri süreçleri, yer altı zenginlikleri, yer üstü kaynakları ve küresel tehditleri, konjonktürü sürekli yakından izleyip her boyutunu derinlemesine inceleyerek ulaşılan bilgi ve özgün düşünceler ile Asya, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika ile Türkiye ve güvenlik hattı olan Balkanlar, Ortadoğu, Karadeniz, Kafkas ve Akdeniz bölgelerine ve ‘Türk Dünyası’ ile ‘İslam Dünyası'na yönelik stratejik/politik görüş geliştirmek amaçlı üniversite imkanlarından yararlanarak akademik yöntemlerle incelemeler yapmak,

Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda aydın, bilgili, donanımlı ve duyarlı gençleri bir araya getirmek; bu doğrultuda etkinlikler düzenleyerek sosyal, toplumsal ve mesleki yaşamda gelişim sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

TÜBİTAK, DPT, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, TÜİK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TDK, TTK, ulusal ve uluslararası üniversiteler, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, TÜRKSOY, Greenpeace, Birleşmiş Milletler’in araştırma merkezleri, Frankfurt Borsası, Avrupa Merkez Bankası gibi kurumlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla, ortak işbirliği çerçevesinde etkinliklere imza atmak,

Edebi, kültürel ve sosyal faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemektir.

Topluluğumuz, Türkiye’de devlet üniversiteleri içinde siyaset, tarih, uluslararası ilişkiler, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, coğrafya, ve hukuk sistemleri alanlarında öncü bir kurum olan Gazi Üniversitesi’nin vizyonuna uygun olarak hareket etmeyi amaçlar ve Türk Milletine, Türkiye Cumhuriyeti’ne, bunların değerlerine bağlı olup bu ilkeleri benimser.

Tüzüğündeki ereklerini gerçekleştirmek için:

- Konferans, sempozyum, açık oturum, münazara, forum, panel, çalıştay vb. toplantılar gerçekleştirir,

- Topluluk hedefi doğrultusunda yayınlar yapar,

- Birincil kaynaklarla, uzman isimlerle röportajlar yapar,

- Çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaret ve geziler düzenler.

İİBF AKADEMİ TÜRK KÜLTÜR TOPLULUĞU YÖNETİM KURULU

Gazi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türk Kültür Topluluğu

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Etkinlik Planı

Etkinlik No

-Etkinliğe Katılan Konuşmacının Adı

-Etkinliğin Kazanımları

 

Not: Her Etkinlik İçin Doldurulacaktır.

 

 

Adres/Yer

 

 

Tarih/Saat

 

Malzeme ve İhtiyaçlar Listesi

Kullanılan Kaynak

Not: Kullanılan Kaynak Kırmızı Renkle Belirtilecektir

1.Etkinlik

Oryantasyon Toplantısı – Tanışma Kahvaltısı

Gazi İİBF Yaşam Kantini

09.10.2017

09:00-11:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

2. Etkinlik

Türkiye’nin Ekonomisi ve Gelecekteki Durumu

 

Katılımcı:

Doç. Dr. Celal TAŞDOĞAN

Gazi İİBF 3 Nolu Seminer Sınıfı

11.10.2017

16:00/20:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

3. Etkinlik

KPSS/ALES Çalışma Teknikleri ve Yeni Sınav Sistemi

 

Katılımcı:

Yükseliş Akademi Özal DURAN

Gazi İİBF 3 Nolu Seminer Sınıfı

11.10.2017

16:00/20:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

4. Etkinlik

Valilik/Kaymakamlık Sınavları ve Mülakat Teknikleri

 

Katılımcı:

Yükseliş Akademi Arslan BORA

Gazi İİBF 3 Nolu Seminer Sınıfı

11.10.2017

16:00/20:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

5. Etkinlik

Savaş Neden Çıkar?

 

Katılımcı:

Ar. Gör. Fatih KOCAOĞLU

Gazi İİBF 5 Nolu Seminer Sınıfı

17.10.2017

16:00/18:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

6. Etkinlik

Türk-İslam Ekseninde Rusya’nın Yararları/Zararları Münazara Etkinliği

 

*** Etkinliğe Fakültemizdeki Her Bölümü Temsilen 1 Öğrenci Savunacaktır. Münazara Sonunda Birinci Olan Topluluğa Kitap Hediyesi Verilecektir.***

Gazi İİBF 5 Nolu Seminer Sınıfı

18.10.2017

16:00/18:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

7. Etkinlik

İİBF bölümleri arasında bilgi yarışması düzenlenmesi

***Her bölümden 3 öğrencinin seçilmesi ve genel kültür alanında 20+5 soruluk bir bilgi yarışmasının düzenlenmesi. Yarışma Sonucunda Birinci Olan Bölüme Kitap Hediyesi Verilmesi***

Gazi İİBF 5 Nolu Seminer Sınıfı

25.10.2017

16:00/18:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

8. Etkinlik

Türk’ün Öz Yurdu Anadolu’da “Milliyetçilik”

 

Katılımcı:

Prof. Dr. Tevfik ERDEM

Gazi İİBF 5 Nolu Seminer Sınıfı

26.10.2017

14:00/16:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

9. Etkinlik

Türkiye’nin geleceği için iktisadın önemi

 

Topluluk yönetim kurulu konu hakkında topluluk üyelerine bilgi verecektir.

Gazi İİBF 1 Nolu Seminer Sınıfı

01.11.2017

14:00/18:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

10.Etkinlik

Türkiye’nin geleceği için hukukun önemi

 

Topluluk yönetim kurulu konu hakkında topluluk üyelerine bilgi verecektir.

Gazi İİBF 1 Nolu Seminer Sınıfı

02.11.2017

14:00/18:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

11.Etkinlik

İİBF için Muhasebenin Önemi

 

Topluluk yönetim kurulu konu hakkında topluluk üyelerine bilgi verecektir.

Gazi İİBF 1 Nolu Seminer Sınıfı

03.11.2017

10:00/16:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

12.Etkinlik

Öğretmenler günü vesilesiyle okulumuzda afiş asılması.

 

***Okulumuzdaki afiş asılabilecek yerlere ilgili afişlerin asılması***

Gazi İİBF

24.11.2017

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

13.Etkinlik

Türkiye İçin Varlık Fonu Fırsat mı? Tehdit mi?

 

Katılımcı

Doç. Dr. Duran BÜLBÜL

 

Varlık fonu Türkiye için yeni kurulmuş bir kurumdur. Daha öncesinde Türkiye’de olmayan bir kurumun Türkiye’ye nasıl bir katkısı olduğunu kültürümüze uygun olup olmadığını ekonomik açıdan incelemek.

Gazi İİBF 1 Nolu Seminer Sınıfı

28.11.2017

14:00/16:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

14.Etkinlik

Fakültemizde pedagoji afişlerinin asılması.

 

***Okulumuzdaki afiş asılabilecek yerlere ilgili afişlerin asılması***

Gazi İİBF

01.12.2017

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

15.Etkinlik

Hüseyin Nihal Atsız’ı ölüm yıldönümü nedeniyle afişlerin asılması.

 

***Okulumuzdaki afiş asılabilecek yerlere ilgili afişlerin asılması***

 

Gazi İİBF

12.12.2017

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

16.Etkinlik

Türkiye’nin geleceği için iktisadın önemi-2

 

Topluluk yönetim kurulu konu hakkında topluluk üyelerine bilgi verecektir.

Gazi İİBF 1 Nolu Seminer Sınıfı

15.12.2017

14:00/18:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

 

 

 

 

 

 

17.Etkinlik

Türkiye’nin geleceği için hukukun önemi-2

 

Topluluk yönetim kurulu konu hakkında topluluk üyelerine bilgi verecektir.

Gazi İİBF 1 Nolu Seminer Sınıfı

18.12.2017

14:00/18:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

18.Etkinlik

İİBF için Muhasebenin Önemi-2

 

Topluluk yönetim kurulu konu hakkında topluluk üyelerine bilgi verecektir.

Gazi İİBF 1 Nolu Seminer Sınıfı

19.12.2017

10:00/16:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

19.Etkinlik

Türkiye’nin geleceği için iktisadın önemi-3

 

Topluluk yönetim kurulu konu hakkında topluluk üyelerine bilgi verecektir.

Gazi İİBF 1 Nolu Seminer Sınıfı

20.12.2017

14:00/18:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

20.Etkinlik

Türkiye’nin geleceği için hukukun önemi-3

 

Topluluk yönetim kurulu konu hakkında topluluk üyelerine bilgi verecektir.

Gazi İİBF 1 Nolu Seminer Sınıfı

21.12.2017

14:00/18:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

21.Etkinlik

İİBF için Muhasebenin Önemi-3

 

Topluluk yönetim kurulu konu hakkında topluluk üyelerine bilgi verecektir.

Gazi İİBF 1 Nolu Seminer Sınıfı

22.12.2017

10:00/16:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

22.Etkinlik

Vatanımız için şehit olan vatandaşlarımızın afişlerinin fakülte içinde uygun yerlere asılması.

 

***Okulumuzdaki afiş asılabilecek yerlere ilgili afişlerin asılması***

 

Gazi İİBF

30.12.2017

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

23.Etkinlik

Okulumuzda Geleneksel Türkü-Şiir Gecemizin Yapılması.

 

Katılımcı:

Ali KINIK

Mustafa YILDIZDOĞAN

Atilla YILMAZ

Ahmet ŞAFAK

Gazi İİBF 100. Yıl Konferans Salonu

11.03.2018

12:00/22:00

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

24.Etkinlik

Akademi Siyaset Strateji ve Liderlik Okulu

 

Akademi Türk Kültür Topluluğu Siyaset, Strateji ve Liderlik Okulumuzca oluşturulan ve uygulamaya konulan eğitim programıyla geleceğimiz olarak gördüğümüz biz gençler için tarihi, sosyolojik, kültürel ve siyasi bir perspektifle dünyaya ve ülkemize yön veren temel dinamiklerin ortaya konulması; siyasetten, ekonomiye kültür ve sanattan, kişisel yetkinlik tekniklerine kadar geniş bir yelpazede eğitim imkânı verilmesi, Türk Kültür ve ahlakına bağlı vizyon sunulması amaçlanmaktadır.

 

İİBF Seminer-1 Sınıfı  

 

 

İİBF A Blok Amfi-1

 

 

İİBF B Blok Amfi-1

 

 

İİBF 100. Yıl Konferans Salonu

15.02.2018 31.05.2018

 

Her Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Günleri

Çay-Kahve  Kuru pasta

 

 

Katılımcı öğrencilere sertifika

 

 

 

 

 

 

Katılımcı Öğretim Görevlisi ve Dışardan Katılımcılar için Plaket

Öz Kaynak

Hibe Proje

25.Etkinlik

Hocalı katliamının 26. Sene-i devriyesinde afişler asılması.

 

***Okulumuzdaki afiş asılabilecek yerlere ilgili afişlerin asılması***

 

Gazi İİBF

27.02.2018

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

26.Etkinlik

8 Mart Kadınlar günü hakkında fakültemizde afişlerin asılması.

 

***Okulumuzdaki afiş asılabilecek yerlere ilgili afişlerin asılması***

 

Gazi İİBF

8.03.2018

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

27.Etkinlik

Çanakkale zaferinin 103. Sene-i devriyesi vesilesiyle program tertip edilmesi.

 

*** Ankara Büyükşehir Belediyesi ile konuşarak mehteran takımının çağırılması ve Çanakkale savaşıyla ilgili sinevizyon filminin izlenmesi***

 

Gazi İİBF

100.Yıl Konferans Salonu

21.03.2018

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

28.Etkinlik

Topluluğumuz AKADEMİ adlı dergisinin çıkartılması ve fakülte içerisinde ücretsiz dağıtımı.

 

***Topluluk üyelerimiz tarafından yazılan yazı-şiir ve makalelerin yer aldığı dergimizin basılması ve fakülte dekanlığımızın izin verdiği yerlerde stant açarak öğrencilere ulaştırmamız.***

Gazi İİBF

01.04.2018

20.04.2018

-

Öz Kaynak

Hibe Proje

29.Etkinlik

Geleneksel pikniğimizin yapılması.

 

 

***Topluluk Üyelerimiz ile birlikte Dönem Sonu Vesilesiyle Piknik Yaparak Eğitim Öğretim Yılını Kapatmak***

Çamlıdere Aluçdağı

13.05.2018

3 Adet Otobüs

Öz Kaynak

Hibe Proje

İİBF AKADEMİ TÜRK KÜLTÜR TOPLULUĞU TANITIM VİDEOSU