İİBF Akademi Maliye Araştırmaları Topluluğu

                                                                         

                                         İİBF AKADEMİ MALİYE ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU AMAÇLARI

Topluluk; bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmalarla hem Topluluk üyelerine hem de Okulumuzun öğrencilerine sorumluluk almayı öğretmek, kolektif fayda için çalışma hevesini artırmak, üniversite yaşamını daha verimli ve aynı zamanda eğlenceli hale getirmek, kişisel gelişime katkıda bulunmak ve Fakültemizde öncelikle Maliye Bölümü öğrencilerinin sonrasında diğer bütün bölümlerin ve fakültelerin faydalanabileceği etkinliklere ev sahipliği yapmak ve faaliyetleri doğrultusunda E-Dergi çıkarmak amacıyla kurulmuştur. Aynı zamanda Topluluğumuz, üniversite-devlet-özel sektör buluşmalarıyla öğrencileri iş hayatına hazırlamayı ve kapasitelerini ortaya çıkarmaya yardımcı olmayı hedefler.

Vizyonumuz; Maliye Bölümü topluluğu olmayan okulumuzda bu eksikliği kapatmak adına kendi alanında etkinlikler ve çeşitli faaliyetler gösteren bir topluluk olmak ve Türkiye’deki üniversitelerin öğrenci toplulukları arasında saygın bir konuma gelmektir. Topluluğumuz, devletin önemli konumlarında yer alan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının yanına öncelikle Maliye öğrencilerini ve ardından Fakülte kapsamındaki diğer bölümlerdeki öğrencileri yerleştirmeyi vizyon edinmiştir.

Misyonumuz; sahip olduğumuz ve olacağımız gerçek ve potansiyel topluluk üyelerine gireceğimiz sınavları, iş alanlarını ve meslekleri tanıtmak, mezun olduktan sonraki iş hayatı için öğrencilik hayatından itibaren çeşitli iş alanları yaratmaktır.

Toplulukla iletişime geçmek için kullanabileceğiniz adresler;

E-Posta: akademimat@gmail.com

İnstagram: @akademimat

Twitter: @akademi_mat

İİBF AKADEMİ MALİYE ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU 2017-2018 PLANLANAN ETKİNLİK TABLOSU

Etkinlik No

Etkinlik

Adres/Yer

Tarih/Saat

Malzeme ve İhtiyaçlar

Kullanılan

Kaynak

1.Etkinlik

Topluluğun Tanıtımı Amacıyla Broşür Dağıtımının Yapılması

 

İİBF

 

EKİM 2017

 

El Broşürleri

Stant

 

Öz Kaynak

2. Etkinlik

Tanışma Toplantısı

İİBF

EKİM 2017

İkramlar

Öz Kaynak

3. Etkinlik

Sosyal Etkinlik

(Huzur Evi Ziyareti)

 

 

KASIM 2017

 

Otobüs

 

 

Hibe Proje

4. Etkinlik

Sosyal Etkinlik

(Günübirlik Şehir Dışı Gezi)

 

 

ARALIK 2017

Otobüs

Kumanya

 

Hibe Proje

5. Etkinlik

Akademik Etkinlik

(Devletin Ekonomiye Müdahaleleri)

 

İİBF

 

MART 2018

 

İkramlar

Materyaller

 

Öz Kaynak

6. Etkinlik

Sosyal Etkinlik

(Eymir Gölü Gezisi)

 

 

MART 2018

 

Otobüs

 

Öz Kaynak

7. Etkinlik

Kariyer Etkinliği

(Kariyerinde Usta İsimler- Sınav Bilgilendirmeleri)

 

İİBF

 

NİSAN 2018

 

İkramlar

Materyaller

 

Öz Kaynak

8. Etkinlik

Mezuniyet Etkinliği

(Maliye Bölümüne Özel Çeşitli Mezuniyet Etkinlikleri)

 

 

 

MAYIS 2018

 

 

 

Öz Kaynak