İİBF Akademi Halk Oyunları Topluluğu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU’NUN AMAÇLARI

 

Topluluk; bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmalarla topluluk üyelerine sorumluluk almayı öğretmek, kolektif fayda için çalışma hevesini artırmak, üniversite yaşamını daha verimli ve aynı zamanda daha eğlenceli hale getirmek, kişisel gelişime katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla üyelerimize kültürümüzün önemli bir öğesi olan halk oyunları öğretilecek ve üyelerimizin gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda çeşitli gösterilere ve yarışmalara katılmaları sağlanacaktır.

AKADEMİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU ETKİNLİK PLANI

2017-2018 FAALİYET PLANI

Faaliyet No

Faaliyet

Adres/Yer

Tarih/Saat

Maliyet

Kullanılan Kaynak

1

Tanışma Toplantısı

Gazi Üniversitesi İİBF

Ekim 2017

-

-

2

Eğitmen Eşliğinde Ekibin Çalışmaya Başlaması

Gazi Üniversitesi İİBF Spor Salonu

Ekim 2017

-

-

3

Üniversite Festivali

Gazi Üniversitesi Merkez Kampüs

Mayıs 2018

-

Öz Kaynak

4

Mezuniyet Töreni

Gazi Üniversitesi İİBF

Mayıs 2018

-

Öz Kaynak