Hukuk Fakültesi Sosyal Bilimler Topluluğu

Sosyal Bilimler Topluluğunun Amaçları

 • Özgür düşünce bilincini geliştirmek, üniversite öğrencilerinde farkındalık oluşturmak, fikri ürünler ortaya çıkarmak ve bunları güzel ifade etmeyi başarabilmek ve bilinçli tartışma ortamları yaratmak, kazanımlar elde etmek adına, karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörü kültürü çerçevesinde etkinlikler yapmak,
 • Beşeri bilimler başta olmak üzere, çeşitli bilim dallarında düşünme, araştırma veya uygulamalar yapmak,
 • Akıl yürütme ve tartışma kültürünün öğrenciler ve ilerleyen aşamalarda toplumda gelişmesini sağlamak için etkili ve güzel konuşmayı geliştirmek adına diksiyon, beden dili ve iletişim becerileri gibi alanlarda etkinliklerde bulunmak,
 • Uluslararası camiada gelişmekte olan ancak ülkemizde henüz ilerleme kaydedememiş anabilim dallarındaki gelişmeleri, Türk bilimine aktarmak üzere etkinlikler düzenlemek,
 • Beşeri bilimler ve bağlantılı disiplinlerde, ilgili bakanlıklar, Üniversiteler, Enstitüer, TÜBİTAK, BAP, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, HSK, Yüksek Mahkemeler,  gibi ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek, bu bilim dalları için önem arzeden mekanlara geziler düzenlemek,
 • Öğrencileri akademik hayata hazırlamak adına çevrimiçi dergi çıkarmak, çevrimiçi dergi ile üyeleri akademik hayata hazırlamak üzere belirlenecek konularda öğrencilerin makale yazmalarını teşvik etmek, topluluğun amacına uygun olarak ilgili kişilerle mülakat düzenlemek, çeşitli alanlarda çalışma ve münazara takımları oluşturmak,
 • Topluluğun amacına uygun ve tanıtım amaçlı uyum toplantıları düzenlemek, amaçlarından oluşur.
 • Etkinlik No

  Etkinlik Adı

  Etkinliğe Katılan Konuşmacıların Adı

  Etkinliğin Adres Ve Yeri

  Etkinliğin Tarihi

  Etkinliğin Malzeme Ve İhtiyaç Listesi

  Kullanılan Kaynak

  1.Etkinlik

  Tanıtım Standı

  -

  Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü/Beşevler Kampüsü

  Ekim 2017

  Masa-Afiş-Broşür-Kırtasiye

   

  2.Etkinlik

  Antalya Tanışma Kampı

  -

  Olimpos

  Ekim 2017

  Otobüs

  Rektörlük

  3.Etkinlik

  Konferans

  (Planlanandan Farklı Olabilir) Ramazan Kurtoğlu - İlber Ortaylı

  Gazi Üniversitesi Beşevler Kampüsü

  Kasım 2017

  Konferans Salonu-Afiş

  Rektörlük

  4.Etkinlik

  Münazara Eğitimi

  -

  Gazi Üniversitesi

  Şubat 2018

  -

  Topluluk

  5. Etkinlik

  Adalet Akademisi Gezisi

  -

  Adalet Akademisi Başkanlığı

  Mart 2018

  Otobüs

  Rektörlük

  6. Etkinlik

  İstanbul Gezisi

  -

  İstanbul

  Nisan/Mayıs 2018

  Otobüs

  Rektörlük