Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Topluluğu

AMAÇLARI

İnsan Hakları Topluluğu olarak amaçlarımız; Magna Carta’dan Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’ne oradan ülkemizin de tarafı olduğu BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne kadar insanlığın ortak derdi olan ve Anayasamızın Temel Hak ve Hürriyetler kısmında yer alan; doğuştan ve sırf insan olmamız sebebiyle rızamız dahilinde bile vazgeçemeyeceğimiz İnsan Haklarının içeriğinin ve anlamının anlaşılmasını kolaylaştırmak ve bu çerçeve dahilinde faaliyetler yürütmektir.   

Misyonumuz; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, tüm insanlığın problemlerini kendine dert edinmiş ve bu doğrultuda çözüm gayreti içerisinde bulunan topluluğumuz yapmış ve yapacak olduğu faaliyetler ile hukuk bilimine ve insan haklarına bir nebze katkıda bulunmaya çalışmaktır.

Vizyonumuz; gerçekleştireceğimiz konferanslar, çalıştaylar, paneller ve münazaralar ile İnsan Hakları kapsamında bilgi alışverişi sağlayacağız. Yapacağımız düzenli toplantılar ile aramızdaki diyaloğu kaybetmeden; düşünsel bir ortam oluşturacak, yeni fikirler üretecek ve bunları düzenleyeceğimiz diğer etkinlikler vasıtası ile arkadaşlarımızla paylaşacağız.

2017-2018 Bahar Dönemi Etkinlik Planı

NO

ETİNLİK

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACILARIN ADI

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

ADRES VE YER

TARİH VE SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1.Etkinlik

Düzenli Toplantılar

-Topluluk içi dayanışmanın artırılması

-Yapılmış ve yapılması planlanan etkinlikler ile ilgili öz değerlendirme

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İki haftada bir Çarşamba günleri.

15.30

Sınıf

Özkaynak

2.Etkinlik

Topluluk Tanıtımı ve Stand Açma

Topluluk Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

16/04/2018

Afiş-Stand

Özkaynak

3.Etkinlik

Tanışma Kahvaltısı

-Aramıza katılacak yeni ve var olan üyelerimizle diyaloğun artırılması

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

21/04/2018

10.00

-

-

4.Etkinlik

Masumiyet Karinesi

-Temel Ceza Hukuku esaslarından olan ve İnsan Haklarını yakından ilgilendiren bu konuyla alakalı katılımcıları bilgilendirmek

-Konuşmacı(lar) yönetim kurulu tarafından belirlenecek

-Tarih belirtilen zaman diliminde yönetim kurulu tarafından belirlenecek

Gazi Üniversitesi İİBF 100. Yıl Konferans Salonu

23/04/2018-

28/04/2018

Salon-Afiş

Özkaynak

5.Etkinlik

Anıtkabir Ziyareti

-Geleceğimiz olan çocukların bayramını ve kutlu meclisimizin kuruluşunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda kutlamak

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

23/04/2018

Afiş

Özkaynak

6.Etkinlik

-İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin Hukuka Katkıları

-Katılımcıların İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin hukuka katkıları ile ilgili kazanım etmesini sağlamak

-Konuşmacı(lar) yönetim kurulu tarafından belirlenecek

-Tarih belirtilen zaman diliminde yönetim kurulu tarafından belirlenecek

Gazi Üniversitesi İİBF 100. Yıl Konferans Salonu

07/05/2018-11/05/2018

Salon-Afiş

Özkaynak

7.Etkinlik

İki Aylık Bülten Oluşturulması

Okuyucularımızın Topluluk ve İnsan Hakları Hakkında Bilgilendirilmesi

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Nisan-Mayıs 2018

Stand

Özkaynak