Hukuk Fakültesi Çocuk Hakları Topluluğu

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çocuk Hakları Topluluğu Amaçları

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çocuk Hakları Topluluğu olarak temel amacımız; hukukun temel ilkelerine saygılı ve bağlı bir anlayış ile başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere diğer ülke anayasalarında ve uluslararası metinlerde çocuğun yüksek menfaati ilkesi çerçevesinde korunan çocuk bireylerin haklarına ilişkin farkındalık yaratmaktır

 Çocuk hakları başta geleceğin hukukçuları olacak hukuk fakültesi öğrencileri olmak üzere tüm toplumu ve farklı uzmanlaşma alanlarını ilgilendiren bir konudur. Bu nedenle topluluğumuz çocuk haklarını, konunun multidisipliner özelliğini dikkate alarak, hukuk, psikoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmetler gibi çeşitli alanlarla ortaklaşa çalışmalar yaparak ele almayı amaçlamaktadır. Böylelikle çocuk hakları hem teorik anlamıyla anlaşılabilecek hem de uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm geliştirilmeye çalışılacaktı.

 Amacımız  çocuk hakları ve çocuk adaleti sistemine ilişkin bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunarak öğrenci arkadaşlarımıza güncel gelişmelere pozitif etki yapabilecek eleştiri ve yorum yapabilme kabiliyetini katabilmektir.

Hukuk fakültesi öğrencilerinin her birini yasama, yürütme ve yargı organlarında bulunmaya aday kişiler olarak görmekteyiz. Hukuk fakültesi öğrencilerinin entelektüel kişilikler ve ülkemizin sorunlarına duyarlı bireyler olmaya aday olduğunun farkındayız. Bu nedenle, entelektüel kişiliğin gereği olan gönüllülük ve sosyal duyarlılık mevzularında gelişim sağlamayı hedeflemekteyiz.

 Günümüz dünyasında farklı hak ihlalleri ile karşılaşan, çeşitli terör örgütlerinin ağına düşürülen, siber tacizlere maruz kalan, ihmal ve istismar edilen ve benzeri çeşitli durumlarla karşılaşan çocuklarımızı hukuki çerçevede ve fiili olarak korumak için çabalayan nitelikli kişilerin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Ülkemizin kurucusu  ve okulumuzun isimini aldığı Gazi Mustafa Kemal'in dünya çocuklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını armağan ettiği fikriyatı benimsemiş bulunmaktayız.

 Yapacağımız bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleriyle ülkemizin temel hak ve özgürlükler alanında hedeflediği gelişim planlarına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu çalışmaları yaparken esas alacağımız temel ilkelerimiz her çocuğun toplumun değerli bir üyesi olduğu ve tüm dünya çocuklarının temel haklarından din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi ve sosyal sınıf ayırımı yapılmaksızın yararlanmaları gerektiğidir.

                #Son olarak amacımız, çocuk hakları konusunda duyarlı bir yaklaşım gütmekte olan ülkemizin, özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı öncülüğünde yapılan çalışmaları ve diğer akademik çalışmaları üniversitemizde bilinebilir hale getirmektir. Üniversitemizde ve fakültemizde çocuk hakları konusunda hiçbir topluluğun bulunmaması nedeniyle bu boşluğu güçlü bir biçimde dolduracağımıza inanmaktayız.

Misyonumuz;

Bilgilendirme amaçlı stantlar kurma, çocuk haklarına ilişkin farkındalık kazandırmak için pano ve broşür hazırlama, ortaklık yapabileceğimiz kurumlarla ortak çalışmalar yapma, farklı disiplin alanlarından konunun uzmanlarını bir araya getirecek çalıştaylar, paneller, konferanslar ve sempozyumlar düzenleme planları içindeyiz.

Vizyonumuz;

Fakülte hayatı bittiği zaman  çocuk hakları konusunda duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. İnsani konular hakkında bilinçli kişilikler oluşumuna katkı  sağlamayı amaçlamaktayız. Topluluk üyelerimiziz yapacağımız etkinlikler sonucunda insani ilişkileri gelişmiş, çocuk hakları konusunda bilgili, bilinçli ve duyarlı kişilikler olması temel vizyonumuzdur.

Paydaş kurumlarımız;

Çocuk ve hukuk alanıyla ilgili bakanlıklar, ulusal ve uluslararası STK'lar, gönüllük ağları, dernekler ile ortak çalışmalar yapmayı düşünmekteyiz. Başta üniversitemizde bulunan çocuk merkezi olmak üzere çocuk hakları alanında akademik faaliyetlerde ve uygulama çalışmalarında bulunan bütün kuruluşlarla çalışma amacı gütmekteyiz. Barolar bünyesindeki çocuk merkezleriyle ortak çalışmalar yapmayı hedeflemekteyiz. Aile ve  Sosyal Politikalar bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile ortak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HAKLARI TOPLULUĞU ETKİNLİK PLANI

 NO          

ETKİNLİK-Etkinlik Kazanımı

KONUŞMAYA GELECEK KİŞİLER

ADRES VE YER

TARİH VE SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1

TANITICI STANT

 

Gazi Üniversitesi Hukuk fakültesi-İİBF-Merkez Kampüs

07/03/18

 

STANT

-Afiş

     ÖZ

KAYNAK

2

MUTLU YUVA ZİYARETİ/ Çocuklarla iletişim becerisi

Kurum Sorumlusu Dilan Gündoğdu

Mutlu Yuva

11/03/18

 

    YOK

               

     ÖZ

 KAYNAK

3

ÇOCUK HAKLARININ ULUSLARARASI ALANDA KORUNMASI ve ÇOCUĞUN YÜKSEK MENFAATİ İLKESİ

Arş. Gör. Zeynep Hazar

Gazi Üniversitesi

Amfi-3

13/03/18

SINIF TESİSİ

   ÖZ

KAYNAK

4

TANIŞMA KAHVALTISI/ Ortak hareket becerisi

Topluluk Başkanı Mine Yıldız

Seyir Cafe

18/03/18

 

-----------------

    ÖZ

KAYNAK

5

MUTLU YUVA /Çocuklarla iletişim becerisi

Kurum Sorumlusu Dilan Gündoğdu

Mutlu Yuva

07/04/18

08/04/18

     YOK

     ÖZ

KAYNAK

6

AYLIK TOPLANTI+

EĞİTİCİ SUNUM

Av.Şahin Antakyalıoğlu- Arş. Gör. Zeynep Hazar

Gazi Üniversitesi

Amfi-3

13/04/18

SINIF TESİSİ

      ÖZ

KAYNAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

KONFERANS(Veya Panel)

Sema Aksoy-Figen Paslı-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi

Gazi Üniversitesi İİBF Konferans Salonu

18/04/18

Afiş, Çay ve pasta ikramı, Konferans Salonu tesisi

   ÖZ

KAYNAK

8

ANITKABİR ZİYARETİ

 

Anıtkabir

23/04/18

Afiş

    ÖZ

KAYNAK

9

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına ilişkin stant

 

Gazi Üniversitesi Hukuk fakültesi-İİBF-Merkez Kampüs

 

23/04/18

Stant-Afiş

    ÖZ

KAYNAK

10

MUTLU YUVA ZİYARETİ

Kurum Sorumlusu Dilan Gündoğdu

Mutlu Yuva

12/05/18

YOK

     ÖZ

KAYNAK

11

DÖNEM SONU DEĞERLENDİR-MESİ

Arş. Gör. Zeynep Hazar-Yönetim Kurulu üyeleri Göktan Yıldırım ve Kübra Yüksel

Gazi Üniversitesi

Amfi-3

18/05/18

 

 SINIF TESİSİ

     ÖZ

KAYNAK