Güzel Sanatlar Fakültesi Video-Graf Görüntü Sanatları Topluluğu

AMAÇLARI

“Görsel İmge Üretimi” içinde yaşadığımız dönemin tözünü oluşturmaktadır. ‘Dijital Çağ’ ve ‘Yeni Medya Çağı’ olarak tanımlanan günümüzde; bilimsel bilginin, hayatı düzenleyen yönlendirmelerin ve kuralların, kitle iletişiminin ve hemen her disiplindeki sanat üretimlerinin ana iletişim mecrasını (aktarıcısı ve belgeleyicisi) dijital görüntüler oluşturmaktadır. Dijital (video, fotoğraf, infografik) görüntüye dayalı yeni bir küresel dil gelişmektedir.

Görüntü sanatları olarak tanımlanan dijital sanatlar, yeni medya sanatı, video sanatı, sinema ve fotoğraf bu yeni küresel dille toplumu buluşturan ve bir bağlamda topluma bu dili öğreten sanat disiplinleridir. Gazi Üniversitesi “Video-graf” Görüntü Sanatları Öğrenci Topluluğu bu yeni evrensel dilin gücünün farkındadır. Topluluk, ülkemizin değerlerini koruyarak, Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde, görselliğin dünyadaki ortak dilini kullanarak, ulusal ve uluslararası arenada yukarıda belirtilen sanat disiplinlerini uygulayacak, geliştirecek ve yapacağı etkinliklerle başta Gazi Üniversitesi ailesi olmak üzere, Türk Halkı ile buluşturacaktır.

Gazi Üniversitesi “Video-graf” Görüntü Sanatları Öğrenci Topluluğu, özellikle dijitalleşmeyle büyüyen görselliğe ilgi çerçevesinde, bu ilginin en doğru ve rasyonel şekilde nasıl yönetilebileceği ve yönlendirilebileceği konusunda gerek kuramsal bağlamda gerekse uygulama bağlamında çeşitli etkinlik, söyleşi ve çalıştaylar gerçekleştirecektir. Böylelikle topluluk üyeleri, yarattıkları görsel imgelere daha fazla hâkim olabilecek ve imgelerin gücünü arttırabilecek yeni formüller üretebilecektir. Bunların dışında, üyeler, her yıl sene sonu sergileri ile gerek üniversite içerisindeki gerekse üniversite dışındaki sanatseverlerle yaptıkları çalışmaları buluşturabilme imkanına sahip olabileceklerdir. 

Gazi Üniversitesi “Video-graf” Görüntü Sanatları Öğrenci Topluluğu, merkezine sayısal görsel sanatları koyarak, aynı ya da benzer disiplinlerde çalışan gerek yurtiçi gerekse yurtdışı öğrenci topluluklarıyla bağlantı halinde olarak, sadece Gazi Üniversitesi içinde değil, Üniversitenin sınırları dışında da aktif bir öğrenci topluluğu olma hedefindedir.

 

YILLIK ETKİNLİKLER PLANI

Etkinlik No

Etkinliğin Adı ve Anafikri

Yer ve Adres

Tarih ve Saat

Malzeme ve İhtiyaçlar Listesi

Kaynak

1. Etkinlik

Konferans: Yeni Medya ve Sinema

Öğr. Gör. Kurtuluş ÖZGEN

Gazi Ü.
Gölbaşı Kampüsü

Şubat

 

Özkaynak

2. Etkinlik

Söyleşi: Karanlık Oda ve Aydınlık Oda

Fotoğraf Sanatçısı Serdar Bilici

Gazi Ü.
Gölbaşı Kampüsü

Mart

 

Özkaynak

3. Etkinlik

Çalıştay: Fotoğraf Sanatında Yeni Yönelimler.

Fotoğraf Sanatçısı Fazlı Öztürk

Gazi Ü.
Gölbaşı Kampüsü

Mart

 

Özkaynak

4. Etkinlik

Film İnceleme / Eleştiri Etkinliği

Prof. Dr. Seçil BÜKER

Gazi Ü.
Gölbaşı Kampüsü

Nisan

 

Özkaynak

5. Etkinlik

Cermodern + SaltUlus

 Çağdaş Sanat Gezisi

Ankara

Nisan

Araç + Kumanya

Özkaynak

6. Etkinlik

Video-graf Yıl Sonu Sergisi

Ankara

Mayıs

 

Özkaynak/
Sponsor