Gazi Eğititm Fakültesi Psikolojik Danışma Topluluğu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK TOPLULUĞUNUN AMAÇLARI

2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz dönemi içerisinde Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde kurulan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Topluluğu GÜPDAT üniversitemizin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencileri kapsayan bir topluluktur. Bu bağlamda topluluğun amaçları, sunmayı planladığı faaliyetler yalnızca Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanıyla sınırlı kalmayıp, üniversite kapsamındaki tüm bölümlere yöneliktir.

Amaçlarımız;

Sosyal sorumlulukla ilgili projeler kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek.

Alanla ilgili öğrenci kongrelerine katılmak ve bu kongrelere katkıda bulunmak.

Bireylerin kendilerine ilişkin farkındalıklarını arttırmak.

Bireylerin yaşam amaçlarını belirleme, hedef oluşturma ve kariyer planlamalarını destekleyici etkinlikler düzenlemek.

Bölümümüzün öğrencilerinin akademik kurumlarda, kamuda veya özel sektörde başarıyla görev yapabilmeleri için gereken bilgi ve beceriyi kazanmalarına destek olmak.

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA TOPLULUĞU ETKİNLİK PLANI

NO

ETKİNLİK

ETKİNLİĞİ KATILAN KONUŞMACILAR

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

ADRES VE YER

TARİH VE SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1

Haftalık toplantılar

Topluluk hedefleri ve alanla ilgili tartışmalar

Eğitim fakültesi f blok Z03

Her Perşembe

17.30

İlgili sınıfın tahsis edilmesi

Öz kaynak

2

Tanışma yemeği

Topluluğu tanıtma

Üyeler arası kaynaşma

 

18 Kasım 2017

 

Öz kaynak

3

Konferans

 

Eğitim fakültesi f blok konferans salonu

24 Kasım 2017

İlgili salonun tahsisi

Çay kahve ikramı

Afişlerin asılması

Öz kaynak

4

Kitap analizi

Pdr alanıyla ilgili bir kitabının alanımızın hocasıyla analiz edilmesi

F blok grupla psikolojik danışma odası (405)

30 Kasım 2017

İlgili sınıfın tahsis edilmesi

Öz kaynak

5

Değerlendirme kahvaltısı

Topluluğun etkinlikleri hakkında genel değerlendirmeler

 

16 Aralık 2017

 

Öz kaynak

6

Konferans

 

Eğitim fakültesi f blok konferans salonu

22 Aralık 2017

İlgili salonun tahsisi

Çay kahve ikramı

Afişlerin asılması

Öz kaynak

7

Dönem sonu toplantısı

Topluluk etkinliklerinin dönem sonu değerlendirilmesi

Eğitim fakültesi f blok Z03

28 Aralık 2017

İlgili sınıfın tahsisi edilmesi

Öz kaynak

8

PDR yemeği

Dönem başlangıcı yapılacak etkinliklerin planlanması

 

8 Şubat 2018

 

Öz kaynak

9

Film analizi

Alanla ilgili bir filmin alan hocasıyla birlikte psikolojik incelemesi

Eğitim fakültesi f blok konferans salonu

22 Şubat 2018

İlgili salonun tahsisi

 

Öz kaynak

10

Konferans

 

Eğitim fakültesi f blok konferans salonu

8 Mart 2018

i.  salonun tahsisi çay kahve ikramı

Öz kaynak

11

Değerlendirme yemeği

Güncel durum değerlendirmesi

 

18 Mart 2018

 

Öz kaynak

12

Kitap analizi

Pdr alanıyla ilgili bir kitabının alanımızın hocasıyla analiz edilmesi

F blok grupla psikolojik danışma odası (405)

29 Mart 2018

 

Öz kaynak

13

Konferans

 

Eğitim fakültesi f blok konferans salonu

5 Nisan 2018

İlgili salonun tahsisi

Çay kahve ikramı

Afişlerin asılması

Öz kaynak

14

Ağaç dikim etkinliği

 

 

21 Nisan 2018

Kumanya , çay ,kahve ikramı

Öz kaynak

15

Gezi

 

 

19 Mayıs 2018

Ulaşım

Öz kaynak