Gazi Eğitim Fakültesi Türk Halk Bilimi Topluluğu

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Halk Bilimi Topluluğu

Amaçları

Yaşadığı çevrede, beyninde, bedeninde ve ruhunda sayısız çelişkilerle var olan insanın bütün bu çelişkiler ve zıtlıklar arasında kendisine bir yol çizmeye çalıştığı dönemlerde öz kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Amacımız Gazi Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde bulunan benliğine bağlı olanları bir çatı altında toplayarak başka iklimlere doğru değil, yaşadığımız toplumun geçmişine doğru yönelen, araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek, hayat stratejisi oluşturmuş, mensubiyet ve aidiyet kavramının farkındalığında olan bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak; Anadolu’yu, Anadolu insanının kültürünü anlamak ve anlatmak için eğitim etkinlikleri yapmaktır. Bütün düğümleri kendi geçmişinden beslenerek çözmek; öz pınarlarından çıkan suyu bir neslin kalbinden diğerinin kalbine aktarmak başlıca hedeflerimizdendir. Bu amaç doğrultusunda Türk Halk Kültürü alanında çalışma yapan akademisyenlerin de desteğini alarak konferanslar ve seminerler düzenlenmesi planlanmaktadır. İnsanımızı iyi tanımak ve insanımızın taşıdığı kültür bulutlarının yağmurunu anlamak zorundayız. Sahip olduğumuz değerleri yaşatmak ve yozlaşmasına engel olmak için da topluluk üyeleri olarak elimizden geleni yapmayı amaçlıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda TÜBİTAK, MEB, TDK, Türk Tarih Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak projelere dönüştürülecek, bu doğrultuda Türk Halk Bilimi’nin hak ettiği konumu ve prestiji kazanması için çeşitli etkinlikler yapılacaktır.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Halk Bilimi Topluluğu 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Etkinlik Planı

 

 

 

 

Etkinlik Numarası

Etkinlik Adı

Tarih-Saat

Varsa Konuşmacının Adı

İhtiyaç Listesi

1

Yönetim Kurulu Toplantısı

18.02.2018

-

Hersek Binası Toplantı Salonu

2

Tanışma Kahvaltısı

04.03.2018

-

-

3

Altınköy Açık Hava Müzesi

14.03.2018

-

Özkaynak

4

Nevşehir Kapadokya Gezisi

24.03.2018

-

Otobüs

Kumanya

5

‘Gönülden Gönüle Bir Yol Vardır’adlı konferans

29.03.2018

Hayati İnanç

F Blok Konferans Salonu

6

Kitap Yardım Kampanyası

04.04.2018

-

-

7

Atatürk ve Atatürkçü Düşünce Sistemi

24.04.2018

Necati Demir

F Blok Konferans Salonu

8

Geleneksel Yıl Sonu Pikniği

29.04.2018

 

Özkaynak

9

Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı

12.05.2018

 

Hersek Binası Toplantı Salonu