Gazi Eğitim Fakültesi Türk Halk Bilimi Topluluğu

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Halk Bilimi Topluluğu

Amaçları

Yaşadığı çevrede, beyninde, bedeninde ve ruhunda sayısız çelişkilerle var olan insanın bütün bu çelişkiler ve zıtlıklar arasında kendisine bir yol çizmeye çalıştığı dönemlerde öz kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Amacımız Gazi Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde bulunan benliğine bağlı olanları bir çatı altında toplayarak başka iklimlere doğru değil, yaşadığımız toplumun geçmişine doğru yönelen, araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek, hayat stratejisi oluşturmuş, mensubiyet ve aidiyet kavramının farkındalığında olan bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak; Anadolu’yu, Anadolu insanının kültürünü anlamak ve anlatmak için eğitim etkinlikleri yapmaktır. Bütün düğümleri kendi geçmişinden beslenerek çözmek; öz pınarlarından çıkan suyu bir neslin kalbinden diğerinin kalbine aktarmak başlıca hedeflerimizdendir. Bu amaç doğrultusunda Türk Halk Kültürü alanında çalışma yapan akademisyenlerin de desteğini alarak konferanslar ve seminerler düzenlenmesi planlanmaktadır. İnsanımızı iyi tanımak ve insanımızın taşıdığı kültür bulutlarının yağmurunu anlamak zorundayız. Sahip olduğumuz değerleri yaşatmak ve yozlaşmasına engel olmak için da topluluk üyeleri olarak elimizden geleni yapmayı amaçlıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda TÜBİTAK, MEB, TDK, Türk Tarih Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak projelere dönüştürülecek, bu doğrultuda Türk Halk Bilimi’nin hak ettiği konumu ve prestiji kazanması için çeşitli etkinlikler yapılacaktır.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Halk Bilimi Topluluğu 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Etkinlik Planı

Etkinlik Numarası

Etkinlik Adı

Tarih-Saat

Varsa Konuşmacının Adı

İhtiyaç Listesi

1

Yönetim Kurulu Toplantısı

11.10.2018

-

Hersek Binası Toplantı Salonu

2

Tanışma Kahvaltısı

20.10.2018

-

-

3

Eskişehir Gezisi

30.10.2018

-

Otobüs Kumanya

4

Kitap Yardım Kampanyası

12.11.2018

-

Özkaynak

5

Kitap Yardım Kampanyası

20.11.2018

-

F Blok Konferans Salonu

6

Konferans 2

24.11.2018

-

F Blok Konferans Salonu

7

Altınköy Açık Hava Müzesi Gezisi

25.11.2018

-

Otobüs

8

  Yıl Sonu   Kapanış  Yemeği

31.12.2018

 -

-

9

Dönem Sonu Değerlendirme Toplantısı

31.12.2018

 -

Hersek Binası Toplantı Salonu

10.

Yönetim Kurulu Toplantısı

25.02.2019

-

Hersek Binası Toplantı Salonu

11.

Kitap  Yardım Kampanyası

26.02.2019

-

Özkaynak

12.

 Tanışma Kahvaltısı

04.03.2019

-

-

13.

Konferans 3

21.03.2019

-

F Blok Konferans Salonu

14.

Somut Olmayan Kültürel Miraslar Müzesi Gezisi

23.03.2019

-

Otobüs

15.

Kitap Yardım Kampanyası

25.03.2019

-

Özkaynak

16.

Amasra Gezisi

13.04.2019

-

Otobüs Kumanya

17.

Anadolu Medeniyetler Müzesi  Gezisi

20.03.2019

-

Otobüs

19.

Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı

06.04.2019

-

Hersek Binası Toplantı Salonu

20.

Yıl Sonu Geleneksel Pikniği

11.04.2019

-

Göksu Parkı