Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Topluluğu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ TOPLULUĞU (GÜEYDET)’NUN AMAÇLARI

Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Topluluğu (GÜEYDET) Üyelerinin

a) Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak,

b) Beden ve ruh sağlıklarını korumak,

c) Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

d) Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak;

1- Okul ve çevrede Gazi Üniversitesi ve Ana Bilim Dalının (ABD) amaç, görev ve işlevleri hakkında bilgilendirmek,

2- Bölüm ve ana bilim dalının lisans ve yüksek lisans düzeyinde farklı alan ve bölümlerde tanınırlığına artırmak,

3- Alana ilgiyi artırmak üzere lisans düzeyinde başarılı ve istekli öğrencileri yönlendirmek,

4- ABD ile ilgili bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak,

5- Sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak, katılmak, desteklemek veya yürütmek,

6- Alanla ilgili sorunları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek üzere toplantı, seminer, konferans ve paneller düzenlenmek,

7- Disiplinler arası çalışmalara katılmak üzere farklı topluluklarla iş birliği yapmak,

8- Alanla ilgili öğrenci konferansları düzenlemek,

9- Eğitim yönetimi ve denetimi alanında yayınları izlemek; ihtiyaç duyulabilecek yayınların hazırlanmasını desteklemek ve yayın çıkarmak.

PAYDAŞ KURUMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Orta Öğretim Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ TOPLULUĞU ETKİNLİK PLANI

NO

ETİNLİK

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACILARIN ADI

 

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

ADRES VE YER

TARİH VE SAAT

MALZEME VE İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1

İstanbul Gezisi

Prof. Dr. Necati Cemaloğlu

Akademik lider

Kazanım 1. Öğrenciler, topluluğun amacı ve faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olur

Kazanım 2.     Topluluk üyeleri ile yönetimde görev alanlar tanışır.

Kazanım 3.

Topluluk faaliyetleri ile ilgili bilgi akışı sağlanır.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 111 Numaralı derslik-Ankara/İstanbul

Kasım, 2017

   - Ulaşım

 

    - Etkinlik afişlerinin asılması

Mediko

2

Konferans

 

EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Hamza AYDOĞDU/Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU

Akademik lider

Kazanım 1. Öğrenciler, topluluğun amacı ve faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olur

Kazanım 2.     Topluluk üyeleri ile yönetimde görev alanlar tanışır.

Kazanım 3.

Topluluk faaliyetleri ile ilgili bilgi akışı sağlanır.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonu

23 Kasım 2017 Perşembe/ 16:00-17:00

- İlgili salonun tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

 

-Plaket

 

-Çiçek

Mediko

3

KONFERANS

 

 

ÖĞRENCİ MUTLULUĞU

Prof. Dr. Mustafa YAVUZ/Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU

Akademik lider

Kazanım 1. Öğrenciler, topluluğun amacı ve faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olur

Kazanım 2.     Topluluk üyeleri ile yönetimde görev alanlar tanışır.

Kazanım 3.

Topluluk faaliyetleri ile ilgili bilgi akışı sağlanır.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonu

21 Aralık 2017 Perşembe/ 16:00-17:00

- İlgili salonun tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

 

-Plaket

 

-Çiçek

Mediko

4

KONFERANS

 

LİDER ÖĞRETMEN

Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU

Akademik lider

Kazanım 1. Öğrenciler, topluluğun amacı ve faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olur

Kazanım 2.     Topluluk üyeleri ile yönetimde görev alanlar tanışır.

Kazanım 3.

Topluluk faaliyetleri ile ilgili bilgi akışı sağlanır.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonu

28 Aralık 2017 Perşembe/ 16:00-17:00

- İlgili salonun tahsis edilmesi

 

- İlgili afişlerin asılması

 

-Plaket

 

-Çiçek

Mediko