Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Topluluğu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ TOPLULUĞU (GÜEYDET)’NUN AMAÇLARI

Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Topluluğu (GÜEYDET) Üyelerinin

a) Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak,

b) Beden ve ruh sağlıklarını korumak,

c) Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

d) Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak;

1- Okul ve çevrede Gazi Üniversitesi ve Ana Bilim Dalının (ABD) amaç, görev ve işlevleri hakkında bilgilendirmek,

2- Bölüm ve ana bilim dalının lisans ve yüksek lisans düzeyinde farklı alan ve bölümlerde tanınırlığına artırmak,

3- Alana ilgiyi artırmak üzere lisans düzeyinde başarılı ve istekli öğrencileri yönlendirmek,

4- ABD ile ilgili bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak,

5- Sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak, katılmak, desteklemek veya yürütmek,

6- Alanla ilgili sorunları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek üzere toplantı, seminer, konferans ve paneller düzenlenmek,

7- Disiplinler arası çalışmalara katılmak üzere farklı topluluklarla iş birliği yapmak,

8- Alanla ilgili öğrenci konferansları düzenlemek,

9- Eğitim yönetimi ve denetimi alanında yayınları izlemek; ihtiyaç duyulabilecek yayınların hazırlanmasını desteklemek ve yayın çıkarmak.

PAYDAŞ KURUMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Orta Öğretim Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği

 

 

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ TOPLULUĞU ETKİNLİK PLANI

 

NO

ETKİNLİK

ETKİNLİĞE KATILAN KONUŞMACILARIN ADI VE  ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

ADRES VE YER

TARİH

MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ

KULLANILAN KAYNAK

1

Tanışma Toplantısı

Üyelerin birbiriyle tanışması

Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonu

2.11.2018

 

Çay, Su, Kumanya

Öz kaynak

2

Eğitim Yönetimi Farkındalık Konferansları 1

Eğitim Yönetimi alanına dair farkındalık kazandırılması

Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonu

23.11.2018

Çay, Su, Kumanya

Öz kaynak

3

Türk Eğitim Sisteminde Eğitim Yönetimi’nin Yeri ve Önemi Paneli

Eğitim Yönetimi alanının yerinin ve öneminin kavratılması

Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonu

21.12.2018

Çay, Su, Kumanya

Öz kaynak

4

Eğitim Yönetimi Farkındalık Konferansları 2

Eğitim Yönetimi alanına dair farkındalık kazandırılması

Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonu

1.3.2019

Çay, Su, Kumanya

Öz kaynak

5

Bursa Kültür Gezisi

Topluluk üyelerinin kaynaşması

Bursa

6.4.2019

Kumanya

Öz kaynak

6

Türk Eğitim Sistemi’nin Yönetici Sorunları ve Çözümü Paneli

Eğitim Yönetimi alanının yerinin ve öneminin kavratılması

Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonu

17.5.2019

Çay, Su, Kumanya

Öz kaynak