G.S.F. Kültürel Mirası Koruma Topluluğu

KÜLTÜREL MİRASI KORUMA TOPLULUĞU AMACI

Kültürel Mirası Koruma Topluluğu; Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğrencilerinin isteği ile 6 Mart 2014 tarihinde ilgili birimlerin izinleri ile resmen çalışmalarına başlamıştır.

Kültürel Mirası Koruma Topluluğu, arkeolojik değerler açısından zengin bir birikime sahip olan Anadolu’da, mirasçısı olduğumuz uygarlıkların kültür ve tabiat varlıklarının malesef pek göz önünde bulundurulmayan korunması (konservasyonu) ve gerektiğinde onarımı (restorasyonu) konularındaki duyarlılığın daha belirgin hale getirilmesi, uluslararası standartlara taşınması, Anadolu kültürü konusunda ulu önder Atatürk’ün arzu ettiği ortak bilincin ortaya çıkarılması ve bu bilincin üniversite öğrencilerinden başlayarak geniş kitlelere ulaştırılması ve yaygınlaştırılmasını başlıca amaç edinmiştir.

Kültürel Mirası Koruma Topluluğu; hitap ettiği kişi ve kurumlarla, eşit ve özgür ilişkiler temelinde paylaşımcı, hiçbir ilişkisini bireysel çıkarların belirlemesine izin vermeyen, konum ve statü peşinde olmayan üyelerinin üretici potansiyelini açığa çıkarmaya olanak sağlayan bir bakış açısı ile kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerde bulunmayı amaçlamaktadır.

Bununla beraber, Kültürel Mirası Koruma Topluluğu koruma ve onarım bilgi ve uygulama alanını tanıtmayı, alan ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla köprü kurmayı, program mezunu koruma uzmanlarının kurum ve kuruluşlarındaki özlük hakları ile ilgili iyileştirmeler yapılmasının sağlanması konularında da çalışma ve etkinliklerde bulunmayı hedeflemektedir.

Bu amaçlara yönelik olarak topluluk; tarihi alan gezileri, seminer, söyleşi, panel ve sergiler ile kampanyalar düzenlenmekte, üyelerinden başlayarak kültürel mirasımızın korunmasına yönelik tüm alanlarda faaliyetlerini yıldan yıla artırmaktadır.

KÜLTÜREL MİRASIMIZI KORUYALIM...

Gazi Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Kültürel Mirası Koruma Topluluğu

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Etkinlik Planı

Etkinlik

No

Etkinlik adı

Adres ve Yeri

Tarih ve Saat

İhtiyaçlar

Listesi

Kullanılan Kaynak

 

1.Etkinlik

Seminer

Gölbaşı Yer.

Konferans

Salonu

24.10.2017

16:00

-

 

Öz Kaynak

 

2.Etkinlik

Polatlı-Gordion &

Sivrihisar Gezisi

Polatlı ve Sivrihisar

28.10.2017

07:30-19:00

-

 

Öz Kaynak

 

3.Etkinlik

Seminer

Gölbaşı Yer.

Konferans

Salonu

21.11.2017

16:00

-

 

Öz Kaynak

 

4.Etkinlik

Panel

Gölbaşı Yer.

Konferans

Salonu

07.12.2017

14:00-17:00

-

 

Öz Kaynak

 

5.Etkinlik

Seminer

Gölbaşı Yer.

Konferans

Salonu

19.12.2017

16:00

-

 

Öz Kaynak

 

6.Etkinlik

 

 

 

 

 

Öz Kaynak

 

7.Etkinlik

 

 

 

 

 

Öz Kaynak