Edebiyat Fakültesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu (TÜRKDAT)

Edebiyat Fakültesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu

AMAÇLAR

-Türk Tarihini, Türk Kültürünü ve Türk Devletlerini tanıtmak.

-Sahip olduğumuz kültürel mirası tanıtmak.

-Türklerin dünya tarihindeki yeri ve Türklerin kurmuş olduğu devletleri tanıtmak.

-Günümüz Türk dünyasını tanıtmak ve kültürel akrabalık bağlarını pekiştirmek.

-Türk dünyasının jeopolitik önemini anlamak ve anlatmak.

-Başta bağımsızlığına yeni kavuşmuş Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Türk olduğuna inanan insanların yaşadığı her ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında ortak bağ ve menfaatlerin ilmi zeminlerde araştırma ve değerlendirmelerini yapmak.

-Türk Dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında, sağlam temellere dayalı dostluk ve işbirliğinin kurulmasına yardımcı olacak mahiyette çalışmalar ve etkinliklerde bulunmak.

-Türk tarihi ve Türk dünyası hakkında duvar gazeteleri hazırlamak.

-Türk dünyası ile ilgili gerekli olan bilgileri web sitesi hazırlayarak üyelere ve diğer ilgilenenlere duyurmak.

-Üniversitemizde, araştırılan konular hakkında panel, sempozyum, konferans hazırlamak ayrıca konu ile ilgili kişi ve kuruluşların bu etkinliklere katılımını sağlamak.

-Diğer üniversitelerin benzer kulüpleri ile ortak çalışmalar yapmak.

-Türk dünyası coğrafi, ekonomik ve kültürel zenginliklerini yerinde görmek üzere Türk Devletlerine ortak gezi çalışmaları düzenlemek, Türk devletlerindeki üniversiteler ile görüşerek üniversiteler arası kardeşlik bağını pekiştirmek.

-Türk dünyası ile ilgili zengin bir kütüphane oluşturmak için çaba göstermek.

-Türk Tarih Kurumu, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Azerbaycan Kültür Derneği, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Azerbaycan Kırım İnsan Hakları Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TÜRKSOY, Türk Dünyası Araştırmaları Derneği ile birlikte çalışabilmek.    

 

 2017 – 2018 FAALİYET TAKVİMİ

 

 

#

Faaliyetin İsmi ve Faaliyetin Faydaları

Adres ve Mekân

Tarihi ve Saati

Malzeme ve İhtiyaçlar Listesi

Kullanılacak Kaynak

Faaliyete Katılacak Konuşmacıların(Belliyse) İsmi

1. Faaliyet

“Sibirya Dedikleri!” isimli paneldeki gayemiz Sibirya Türklerinin hayatını anlatmak ve varlığından haber vermektir.

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

23 Ekim 2017 Pazartesi

14.00 – 16.00

Afiş, konuşmacılara onurluk, ikramlar vs.

Öz Kaynak

Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU

Prof. Dr. Figen Güner DİLEK

 

2. Faaliyet

“Son Gelişmeler Işığında Irak ve Suriye Türklerinin Geleceği” isimli konferanstaki gayemiz Türkmen yurtlarındaki hayatı anlatmak ve Türkiye için önemini izah etmektir. Faaliyet konserle beraber süslenecektir.

Gazi Üniversitesi Konser Salonu

27 Kasım 2017 Pazartesi

14.00 – 16.00

Afiş, konuşmacılara onurluk, ikramlar vs.

Öz Kaynak

Prof. Dr Ahmet Bican ERCİLASUN

Prof. Dr. Tümen Somuncuoğlu

3. Faaliyet

“SSCB Dönemi ve Sonrası Türk Dünyasında Edebiyat” isimli paneldeki gayemiz SSCB döneminde Türk Dünyası Edebiyatını, dönemin gelişmeleri ışında izah etmektir.

 

 

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

11 Aralık 2017 Pazartesi

14.00 – 17.00

Afiş, konuşmacılara onurluk, ikramlar vs.

Öz Kaynak

İsimler belli değildir. Belirlendiği zaman gerekli merciye bildirilecektir.

4. Faaliyet

“Türk Dünyası Musikisi Konseri ve Âşık Atışması” isimli faaliyetteki gayemiz unutulan sesleri ve gelenekleri tekrar hatırlatmaktır.

 

 

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

25 Aralık 2017 Pazartesi

14.00 – 16.00

Afiş, Çalgıcılara onurluk, ikramlar vs.

Öz Kaynak

İsimler belli değildir. Belirlendiği zaman gerekli merciye bildirilecektir.

5. Faaliyet

“TÜRKDAT Mehmetçikle” isimli faaliyette Mehmetçik Vakfı ile bağlantı kurup fakültede vakfa yardım toplayarak askerlerimize destek olmak arzulanmaktadır.

 

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

21Mart 2018

Çarşamba

08.30– 17.00

 

Afiş, Stant vs.

Öz Kaynak

-

6. Faaliyet

“Tomris Katun” isimli tiyatro temsilinde gayemiz tiyatroyu tertip edip sahnelemek ve seyirciye Tomris Katun hakkında bilgi vermektir.

 

 

Gazi Üniversitesi Tiyatro Salonu

19 Nisan 2018 Perşembe

18.00 – 21.00

Afiş,  kıyafet,  dekor, onurluk, ikramlar, salon vs.

Öz Kaynak

Tiyatro Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü öğrencisi Feyza Erdoğan liderliğinde tertip edilecektir.

7. Faaliyet

“Tatar Şair Derdmend” isimli panelimizdeki gayemiz az bilinen bu mühim şairi tanıtmaktır.

 

 

 

 

 

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

26 Nisan 2018 Perşembe

14.00 – 16.00

Afiş,  kıyafet,  dekor, onurluk, ikramlar, salon vs.

Öz Kaynak

İsimler belli değildir. Belirlendiği zaman gerekli merciye bildirilecektir.

8. Faaliyet

“Türk Dünyası Tanıtım Günleri” isimli tanıtım günlerindeki gayemiz (varsa) Türk Devletlerinin elçiliklerinden yardım alarak Türk memleketlerini okulumuzda geniş çaplı olarak tanıtmak ve faaliyeti ananevi hale getirmektir.

 

 

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

2, 3 ve 4 Mayıs Günleri

2018

09.00 – 17.00

Afiş, Kitap, Dergi, Stant, İkramlar, vs.

Öz Kaynak ve

Sponsor.

Elçilik (varsa) sorumluları ve seçilecek olan öğrenciler vakit geldiğinde gerekli merciye bildirilecektir.

9. Faaliyet

“Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü Pikniği” isimli faaliyetteki gayemiz okuyan öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz arasındaki samimiyeti artırmak ve seneyi güzel hatıralarla kapatmaktır.

Göksu Parkı

13 Mayıs Pazar

2018

07.00 – 17.00

Afiş, Otobüs vs.

Öz Kaynak ve

Proje.

Öğrenim hayatına devam eden öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin katılımıyla tertip edilecektir.