Edebiyat Fakültesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu (TÜRKDAT)

Edebiyat Fakültesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu

AMAÇLAR

-Türk Tarihini, Türk Kültürünü ve Türk Devletlerini tanıtmak.

-Sahip olduğumuz kültürel mirası tanıtmak.

-Türklerin dünya tarihindeki yeri ve Türklerin kurmuş olduğu devletleri tanıtmak.

-Günümüz Türk dünyasını tanıtmak ve kültürel akrabalık bağlarını pekiştirmek.

-Türk dünyasının jeopolitik önemini anlamak ve anlatmak.

-Başta bağımsızlığına yeni kavuşmuş Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Türk olduğuna inanan insanların yaşadığı her ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında ortak bağ ve menfaatlerin ilmi zeminlerde araştırma ve değerlendirmelerini yapmak.

-Türk Dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında, sağlam temellere dayalı dostluk ve işbirliğinin kurulmasına yardımcı olacak mahiyette çalışmalar ve etkinliklerde bulunmak.

-Türk tarihi ve Türk dünyası hakkında duvar gazeteleri hazırlamak.

-Türk dünyası ile ilgili gerekli olan bilgileri web sitesi hazırlayarak üyelere ve diğer ilgilenenlere duyurmak.

-Üniversitemizde, araştırılan konular hakkında panel, sempozyum, konferans hazırlamak ayrıca konu ile ilgili kişi ve kuruluşların bu etkinliklere katılımını sağlamak.

-Diğer üniversitelerin benzer kulüpleri ile ortak çalışmalar yapmak.

-Türk dünyası coğrafi, ekonomik ve kültürel zenginliklerini yerinde görmek üzere Türk Devletlerine ortak gezi çalışmaları düzenlemek, Türk devletlerindeki üniversiteler ile görüşerek üniversiteler arası kardeşlik bağını pekiştirmek.

-Türk dünyası ile ilgili zengin bir kütüphane oluşturmak için çaba göstermek.

-Türk Tarih Kurumu, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Azerbaycan Kültür Derneği, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Azerbaycan Kırım İnsan Hakları Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TÜRKSOY, Türk Dünyası Araştırmaları Derneği ile birlikte çalışabilmek.